До відома акціонерів ПрАТ СК “Галицька”

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАЛИЦЬКА», що знаходиться за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 22, повідомляє про проведення Позачергових зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «ГАЛИЦЬКА», які відбудуться 04 листопада 2016 року о 16 годині за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 22, кімн.310 (зал засідань).
Реєстрація учасників проводиться з 15:00 до 15:55 годин за місцем проведення зборів.
Для участі у зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для керівників – документ про призначення на посаду та витяг із Статуту, у якому визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність на право участі у зборах).
Перелік питань, що виносяться на голосування на Позачергових зборах акціонерів згідно з проектом порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2.Затвердження регламенту позачергових зборів.
3. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 31.10.2016 р. за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
Інформація з проектом рішень по кожному питанню винесеного до проекту порядку денного
розміщена на веб-сайті компанії www.halytska.if.ua.
Матеріали (інформація) щодо порядку денного позачергових зборів надаються для ознайомлення акціонерам за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 22, кімн. 304, у робочі дні з 9-00 до 12-00 та під час проведення позачергових зборів акціонерів.
Посадовою особою ПрАТ СК «Галицька», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Мислюк Василь Ілліч – комерційний директор.

Наглядова рада ПрАТ СК «Галицька»