Загальна інформація

Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Галицька» було створене у 1995 році.

Повне найменування Товариства:

– українською мовою – Приватне акціонерне товариство страхова компанія “Галицька”
– російською мовою – Частное акционерное общество страховая компания “Галицкая”
– англійською мовою  – Private Joint Stock Insurance Company “Halitska”

Скорочене найменування товариства:

– українською мовою – ПрАТ СК “Галицька”
– російською мовою  – ЧАО СК “Галицкая”
– англійською мовою – РJSIC “Halitska”

Комерційне (фірмове) найменування:

Страхова компанія “Галицька”.

Місце знаходження товариства:

Україна,  м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 22.

 

Товариство є фінансовою установою – страховиком за законодавством України.

Логотип товариства, відображає собою птаху в польоті, яка утворює стилізовану букву “Г” на фоні кола, яке символізує сонце.

Предметом діяльності товариства є :
–  страхування (надання страхових послуг юридичним та фізичним особам  в Україні та за її межами по всіх видах добровільного та обов’язкового страхування, на які одержано відповідні ліцензії у порядку встановленому законодавством України), перестрахування і фінансова діяльність, пов‘язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням;
– надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це безпосередньо пов’язано з зазначеними видами страхової діяльності, а також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб товариства.

Головними завданнями компанії є надання якісних страхових послуг, а також втілення найкращих міжнародних практик зі страхової діяльності на ринку України.

Діяльність компанії будується на принципах прозорості та всебічного урахування інтересів клієнтів та учасників українського страхового ринку. Таким чином, компанія дотримується політики прозорості та ефективного управління, і надає ринку дієві важелі впливу на свою діяльність.

Для надання клієнтам якісних послуг компанія створила сучасну інфраструктуру, яка забезпечує ефективне надання всього спектру страхових послуг. Інфраструктура передбачає наявність відповідного приміщення, належних засобів зв’язку, засобів захисту інформації, сучасного програмно-технологічного комплексу. Побудована інфраструктура дозволяє компанії обслуговувати клієнтів на рівні відповідних стандартів.