Інформація для клієнта

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 12 Закону України “Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг”

Страхова компанія Галицька до укладання договору страхування повідомляє Вам наступне:

1). Фінансова послуга, яка пропонується Вам та буде надаватися нашою Компанією після укладення відповідного договору страхування, є послугою у сфері страхування. Вартість цієї послуги визначено відповідно до нормативних актів у сфері страхування та правил страхування Компанії, і її розмір, зазначено в договорі страхування в полі (розділі) «Страховий платіж» або «Страхова премія».

2) Надання додаткових фінансових послуг при здійсненні страхування не передбачено.

3) Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги регулюється Податковим кодексом України. Згідно з п.п. 165.1.27. п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:

сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов:

– під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій);

– під час страхування цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не може перевищувати розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати;

У разі дотримання вищезгаданих умов податок на доходи фізичних осіб за рахунок страхувальника з суми страхового відшкодування сплаті не підлягає.

4) Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків зі страхувальником-фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання послуги страхування (договору страхування) зазначені в статті 28 Закону України «Про страхування», відповідно до якої:

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

5) Механізм захисту прав споживачів здійснюється Компанією у відповідності до вимог Закону України «Про захист прав споживачів». Заяви і скарги страхувальників, як споживачів послуг страхування, в Компанії розглядаються відповідно до Закону України «Про звернення громадян» у встановлені ним строки. 

6) Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Національна комісія, що здійснює

державне регулювання у сфері

ринків фінансових послуг:

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченко 3
Телефон довідкової телефонної служби:
(044) 2343946, (044) 2349907
E-mail: info@nfp.gov.ua,
Офіційний сайт: http://www.nfp.gov.ua

Державна інспекція України

з питань захисту прав

споживачів: 

03680, м. Київ-150, вул. Горького, 174
Служба діловодства, тел.: (044) 5289438
Телефон «гарячої лінії», тел.: (044) 5289244, Тел./факс: 5285600
E-mail: dsiu@dsiu.gov.ua
Офіційний сайт: http://www.dsiu.gov.ua

 

Органом, який здійснює захист прав споживачів в Івано-Франківській області є Інспекція з питань захисту прав споживачів в Івано-Франківській області (76000 м. Івано-Франківськ, вул. Шашкевича, 6, веб-сайт: http://www.zps.if.ua/, e-mail: ifyzps@ukr.net, тел./факс: (03422) 2-48-66)

7) Компанією не пропонуються фінансові послуги, які надаються іншими фінансовими установами.