Історія і сьогодення

Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Галицька» засноване 20 березня 1995 року підприємствами та фізичними особами Івано-Франківської області. Сповідуючи принцип кооперативного руху на теренах Західної України «Свій до свого по своє»  компанія репрезентує страховий ринок і є однією з небагатьох діючих страхових компаній з місцем реєстрації в Івано-Франківську.
Двадцять три роки діяльності компанії дозволили удосконалити пропоновані компанією програми страхування, добре відпрацювати механізм проведення страхових виплат та зібрати хорошу команду досвідчених працівників страхової справи. Головне завдання, яке акціонери поставили перед компанією з перших днів існування, – це уважне, порядне ставлення до Клієнтів, надання високоякісних страхових послуг.

До складу компанії входить 14 підрозділів, що знаходяться на території Івано-Франківської, Київської, Одеської, Харківської, Чернігівської, Вінницької, Львівської, Волинської, Закарпатської областей.

Пакет страхових послуг компанії складається з 23 найбільш використовуваних видів страхування.
До переліку класичних видів страхування, які пропонує компанія, відносяться страхування майна фізичних та юридичних осіб, страхування транспортних засобів, страхування вантажів та багажу, тварин та сільськогосподарських ризиків. Класичне страхування забезпечує компенсацію збитків, спричинених втратою майна внаслідок стихійних лих. Паралельно проводиться страхування майна, переданого в заставу або іпотеку банкам, іншим кредитним установам.

Важливим та соціально-значимим видом страхування, що також проводиться компанією, є обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Завдяки цьому виду страхування стає можливим врегулювання збитків, спричинених дорожньо-транспортними пригодами.

Особливої уваги заслуговує нове для України, однак широко використовуване в усіх розвинених країнах світу, страхування медичних витрат. ПрАТ СК «Галицька» вже десять  років  успішно співпрацює по цьому виду страхування з великими промисловими підприємствами області. Значимість страхування медичних витрат полягає у його соціальній спрямованості й захисті працівників від значних та раптових витрат на медичне обслуговування і ліки.

Серед найновіших і ще недостатньо розвинених, однак наявних у переліку послуг компанії, є титульне страхування та страхування будівельно-монтажних ризиків. В період стрімкого зростання будівництва в Україні, обидва види страхування є корисними та перспективними.

Підтвердженням публічності та відкритості компанії є також її участь у професійних об’єднаннях:  Моторному (транспортному) страховому бюро України та асоціації «Страховий бізнес».

Свою діяльність страхова компанія “Галицька” організовує в тісній співпраці з страховими компаніями: ПАТ СК “Універсальна”,  СК «Гарат і Я»,СК “Дністер”. Серед банків, партнерами компанiї є: Ощадний банк України, ТОВ «Укрексімбанк», АТ КБ”Мегабанк” та iншi.

Організаційна структура страхової компанії  відповідає типовій структурі акціонерного товариства. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів, проміжною ланкою, яка здійснює  поточний контроль за діяльністю страхової компанії, є  наглядова  рада, а виконавчим органом компанії є правління.

Тенденція росту перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним спостерігається на протязі  всього періоду діяльності і це дає можливість гарантувати надійність страховика та обов’язковість виконання взятих перед клієнтами зобов’язань.