Перелік видів страхування

Номер правил

Вид добровільного страхування та наявність ліцензій

Правила № 41 добровільного страхування фінансових ризиків

АГ 569219 безстроково

Правила № 20 добровільного страхування від нещасних випадків

АГ 569215 безстроково

Правила № 21 добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

АГ 569209 безстроково

Правила № 22 добровільного страхування домашнього майна фізичних осіб

АГ 569212 безстроково

Правила № 23 добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного)

АГ 569214

безстроково

Правила № 24 добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

АГ 569207

безстроково

Правила № 25 добровільного страхування майна суб’єктів господарювання АГ 569212 безстроково
Правила № 26 добровільного страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту ( морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)

АГ 569212

безстроково

Правила № 27 добровільного страхування сільськогосподарських культур

АГ 569212

безстроково

Правила № 28 добровільного страхування тварин

АГ 569212

безстроково

Правила № 29 добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів

АГ 569208 безстроково

Правила № 40 добровільного страхування кредитів ( у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

АГ 569211

безстроково

Правила № 31 добровільного страхування відповідальності перед третіми особами [ крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]

АГ 569217

безстроково

Правила № 42 добровільного страхування фінансових ризиків, пов’язаних з втратою права власності на об’єкти нерухомого майна (титульне страхування)

АГ 569219 безстроково

Правила № 33 добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби

АГ 569210

безстроково

Правила № 34 добровільного страхування медичних витрат

АГ 569213 безстроково

Правила № 35 добровільного страхування медичних та інших витрат під час подорожі

АГ 569213 безстроково

Правила № 36 добровільного страхування цивільної відповідальності автоперевізників та експедиторів

АГ 569208 безстроково

Правила № 37 добровільного страхування будівельно-монтажних та технічних ризиків

АГ 569212

безстроково

Закон України, Постанова КМ України

Вид обов’язкового страхування та наявність ліцензій

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту

АГ 569310 безстроково

обов’язкового страхування від нещасних випадків на транспорті

АГ 569216 безстроково

особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників
(крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов’язків

АE 198788

 страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

АЕ 198789

страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

АЕ 198790

обов’язкового страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської і членів добровільних пожежних дружин (команд)

АГ 569218 безстроково