Страховий випадок

Пошкоджено транспортний засіб. Трапилась дорожньо-транспортна пригода.

Дії у випадку заподіяння шкоди транспортному засобу внаслідок стихії

Дії у випадку нанесення шкоди транспортному засобу у результаті протиправних дій третіх осіб

Дії у випадку заподіяння шкоди транспортному засобу у результаті пожежі чи іншої дії вогню, включаючи самозаймання транспортного засобу

Дiї в разі викрадення транспортного засобу

Дiї в разі пошкодження майна

Дії у випадку понесення медичних витрат на лікування

Дії у випадку настання нещасного випадку.

У разі причетності до ДТП необхідно:
зупинити транспортний засіб і залишитися на місці пригоди, встановити знак аварійної сигналізації;
увімкнути аварійну сигналізацію;
вжити усіх можливих заходів для надання першої медичної допомоги потерпілим, викликати швидку медичну допомогу;
не переміщувати транспортний засіб і предмети, що мають причетність до пригоди;
здійснити усі можливі заходи для зменшення розміру збитку і порятунку транспортного засобу і майна;
викликати співробітників ДАІ для обов’язкової реєстрації події, складання протоколу та схеми ДТП. (Підписуйте документи тільки в разі повного погодження їх змісту з Вами!), записати прізвища та адреси свідків та учасників ДТП;
вжити всіх можливих заходів для збереження слідів пригоди, огородження їх та організувати об’їзд місця пригоди, за наявності фотоапарата, бажано сфотографувати місце події, взаємне розташування транспортних засобів, пошкодження автомобілів учасників ДТП;.
страхувальник не має права брати на себе будь-які зобов’язання стосовно відшкодування збитків, які настали внаслідок зазначеної події, без письмової згоди на це страхової компанії;

по обов’язковому страхуванню цивільно-правовій відповідальності власника наземного транспорту:

Якщо не виникає права оформити «Європротокол» і при документальному оформленні ДТП усі факти вказують на те, що Ви є винуватцем події, необхідно:
повідомити потерпілому, що Ви застраховані у ПрАТ СК “Галицька” по договору (полісу) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
поінформувати один одного про себе, своє місце проживання, назву та місцезнаходження страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси.
повідомити ПрАТ СК “Галицька” про страховий випадок за багатоканальним телефоном зазначеним у страховому полісі 0800500465.
бажано сфотографувати місце події, взаємне розташування транспортних засобів, пошкодження автомобілів учасників ДТП.
вжити всіх заходів для невідкладного,але не пізніше протягом трьох днів з моменту скоєння ДТП повідомлення страховика, з яким було укладено договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності про настання страхового випадку. Це може бути як винна, так і постраждала особа.
зберегти транспортний засіб чи пошкоджене майно в такому стані, в якому воно знаходилося після ДТП до тих пір, доки їх не огляне призначений страховиком аварійний комісар або експерт.
Страховик зобов’язаний направити аварійного комісара або експерта для огляду пошкоджень протягом 10-х робочих днів (враховуючи день отримання письмового повідомлення про страховий випадок).
Якщо у визначений строк експерт не з’явився, потерпілий має право самостійно обрати аварійного комісара або експерта для визначення розміру шкоди. У цьому випадку компанія буде зобов’язана відшкодувати витрати на проведення експертизи.
надалі для одержання страхової виплати, потерпіла особа має подати в ПрАТ СК “Галицька” заяву та наступні документи:
технічний паспорт транспортного засобу;
водійське посвідчення;
доручення або дорожній (шляховий) лист на право керування транспортним засобом (у випадку якщо транспортним засобом керувала особа, яка не є власником).
копію паспорта сторінок 1,2,11
копія довідки про ідентифікаційний код.

по договору страхування наземного транспорту:

Для одержання виплати Страхувальнику необхідно виконати усі першочергові дії при ДТП.
після документального оформлення працівниками ДАІ обставин ДТП, повідомити ПрАТ СК “Галицька” про страховий випадок за тел. 0800500465.
бажано сфотографувати місце події, взаємне розташування транспортних засобів, пошкодження автомобілів учасників ДТП
якомога швидше, але не пізніше 3-х робочих днів звернутись у страхову компанію із письмовою заявою про настання страхового випадку з описом обставин настання страхового випадку.
Для одержання виплати страхувальнику необхідно надати Страховику можливість оглянути пошкоджений транспортний засіб і світлий час доби і до огляду не проводити ніяких робіт. щодо транспортного засобу та пред’явити страховику наступні документи:
паспорт та довідку про ідентифікаційний номер страхувальника;
документи, оформлені на місці аварії співробітниками ДАІ;
технічний паспорт транспортного засобу;
посвідчення водія;
доручення або дорожній (шляховий ) лист на право керування транспортним засобом (якщо транспортним засобом керувала особа, яка не є власником).

вжити всiх можливих заходiв для зменшення розмiру збитку та порятунку транспортного засобу;
повідомити ПрАТ СК “Галицька” про страховий випадок за телефоном 0800500465;
бажано сфотографувати місце події, розташування транспортного засобу, пошкодження автомобіля;
якомога швидше, але не пізніше 3-х робочих днів звернутись у страхову компанію із письмовою заявою про настання страхового випадку з описом обставин настання страхового випадку.
проводити ремонт транспортного засобу тільки тоді, коли експертом ЗАТ СК “Галицька” буде проведено огляд транспортного засобу;
для одержання страхової виплати необхідно також пред’явити наступні документи:
паспорт та довідку про ідентифікаційний номер страхувальника;
технічний паспорт транспортного засобу;
водійське посвідчення;

повідомити про випадок місцевий орган міліції;
повідомити ПрАТ СК “Галицька” про страховий випадок за телефоном 0800500465;
протягом трьох днів подати страховику письмову заяву про настання страхового випадку;
проводити ремонт транспортного засобу тільки тоді, коли експертом страховика буде проведено огляд транспортного засобу;
для одержання страхової виплати необхідно також пред’явити наступні документи:
паспорт та довідку про ідентифікаційний номер страхувальника;
технічний паспорт транспортного засобу;
водійське посвідчення;
довідку про звернення в районне відділення МВС по факту заподіяння збитку з описом подробиць події та отриманих ушкоджень;
копію постанови “Про порушення кримінальної справи” (“Про відмову в порушенні кримінальної справи”).

повідомити про випадок місцеві органи міліції та пожежної інспекції чи служби порятунку за номером 112;
повідомити ЗАТ СК “Галицька” про страховий випадок за телефоном 0800500465;
протягом трьох днів подати у ПрАТ СК “Галицька” письмову заяву про настання страхового випадку;
для одержання страхової виплати необхідно також пред’явити наступні документи:
паспорт та ідентифікаційний номер страхувальника;
технічний паспорт транспортного засобу;
водійське посвідчення;
довідку пожежної інспекції про факт пожежі з описом подробиць події, причин загоряння, отриманих ушкоджень;

повідомити про випадок місцевий орган міліції;
повідомити ПрАТ СК “Галицька” про страховий випадок за телефоном (0800500465;
протягом трьох днів подати страховику письмову заяву про настання страхового випадку;
для одержання страхової виплати необхідно також пред’явити наступні документи:
паспорт та довідку про ідентифікаційний номер страхувальника;
технічний паспорт транспортного засобу;
водійське посвідчення;
копію постанови “Про порушення кримінальної справи” (“Про відмову в порушенні кримінальної справи”);
крім вищезазначених документів, Ви повинні віддати комплект ключів від автомобіля і брелоки автосигналізації.

вжити усіх можливих заходів для запобігання або зменшення збитку;
повідомити про настання події,яка може бути кваліфікована як страховий випадок в органи міліції,пожежної охорони, жеки та інші спеціалізовані органи, у компетенцію яких входить ліквідація наслідків подій та розслідування причин їх настання.
повідомити ПрАТ СК “Галицька” про страховий випадок за телефоном (0342) 55-19-09 або 75-02-47.
протягом 2-х робочих днів після настання події підтвердити повідомлення шляхом подачі письмової заяви на виплату страхового відшкодування і домовитись з фахівцем компанії про час огляду пошкодженого майна;
скласти акт огляду страхового випадку та опис пошкодженого (втраченого майна).
для одержання страхової виплати необхідно також пред’явити документи, що пiдтверджують право власностi страхувальника на дане майно, або документи, що пiдтверджують право користування чи розпорядження страхувальником застрахованим майном i фiнансовими документами, що пiдтверджуюь вартiсть придбання даного майна або висновок незалежного експерта про ринкову вартiсть застраховаоно майна на момент страхового випадку.

При настаннi будь-якої хвороби застрахована особа повинна своєчасно звернутись за медичною допомогою до медичного закладу;
На протязi 3-х днiв повiдомити ПрАТ СК “Галицька” про страховий випадок за тел. (0342) 55-19-09 або 75-02-474
По закiнченнi термiну лiкування протягом 10 днiв подати Страховику письмову заяву про настання страхового випадку та документи, що пiдтверджують страховий випадок:
договiр страхування;
паспорт та довідку про iдентифiкацiйний номер одержувача виплати;
лiкарняний листок про лiкування для працюючих або довiдку медичної установи (для незайнятих застрахованих осiб);
рецепти лiкарiв, рахунки, чеки аптечних закладiв, квитанцiї та iншi платiжнi документи iз зазначенням розмiру понесених витрат на лiкування;
при амбулаторно-полiклiнiчному лiкуваннi – виписку з амбулаторної карти хворого;
при стацiонарному лiкуваннi – виписку з iсторiї хвороби;
за швидку або стоматологiчну допомогу – довiдку про медичну допомогу;
у випадку смертi вигодонабувач пред’являє свiдоцтво про смерть застрахованої особи, посвiдчений в нотарiальному порядку та довiдку судово-медичної експертизи.

В разi тiлесного ушкодження слiд негайно звернутися в медичну установу;
повідомити ПрАТ СК “Галицька” про страховий випадок за телефоном (0342) 55-19-09 або 75-02-47;
звернутися у компанiю iз письмовою заявою про страховий випадок;
протягом 30 днiв пiсля страхового випадку зiбрати i надати Страховику документи, що пiдтверджують його настання:
договiр страхування;
паспорт та довідку про iдентифiкацiйний номер одержувача виплати;
лiкарняний листок або довiдку медичного закладу з вказiвкою характеру пошкодження здоров’я i строку непрацездатностi (листок непрацездатностi);
довiдку лiкувального закладу, що пiдтверджує тимчасовй розлад здоров’я у дитини;
акт про нещасний випадок на виробництву або в побуті складений у відповідності до діючого законодавства;
при встановленнi iнвалiдностi – довiдку медико-соцiальної комiсiї про встановлення групи iнвалiдностi;
у випадку смертi – свiдоцтво про смерть застрахованої особи, свiдоцтво про право на спадщину