Ліцензії

Номера та дати видачі ліцензій на здійснення професійної діяльності

№ п/п Серія та № ліцензії Вид страхової діяльності, на яку видано ліцензію Дата видачі ліцензії
1 Серія AГ № 569207 Страхування вантажів і багажу (вантажобагажу) 28.12.2010
2 Серія AГ № 569208 Страхування цивільної відповідальності влансників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 28.12.2010
3 Серія AГ № 569209 Страхування від вогневих ризиків ти ризиків стихійних явищ 28.12.2010
4 Серія AГ № 569210 Страхування здоров’я на випадок хвороби 28.12.2010
5 Серія AГ № 569211 Страхування кредитів (у тому числі відповідальність позичальника за непогашення кредиту) 28.12.2010
6 Серія AГ № 569212 Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу) 28.12.2010
7 Серія AГ № 569213 Страхування медичних витрат 28.12.2010
8 Серія AГ № 569214 Страхування наземного транспорту (крім залізничного) 28.12.2010
9 Серія AГ № 569215 Страхування від нещасних випадків 28.12.2010
10 Серія AГ № 569216 Особисте страхування від нещасних випадків на траспорті 28.12.2010
11 Серія AГ № 569217 Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного траспорту, відповідальності влансників повітряного траспорту, відповідальності власників водного траспорту (включаючи відповідальність перевізника) 28.12.2010
12 Серія AГ № 569218 Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) 28.12.2010
13 Серія AГ № 569219 Страхування фінансових ризиків 28.12.2010
14 Серія AГ № 569310 Страхування цивільно-правової відповідальності влансників наземних траспортних засобів 21.01.2011
15 Серія AE № 198788 Особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов’язків 28.05.2013
16 Серія AE № 198789 Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів 28.05.2013
17 Серія AE № 189790 Страхування предмету іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування 28.05.2013