Оголошення про проведення конкурсу ПрАТ СК “Галицька”

УВАГА!!! ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ!!!

Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Галицька» оголошує про проведення конкурсу з укладення договору на проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес станом на 31.12.2018року.

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми, яка спроможна забезпечити належне надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес.

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

 

Умови конкурсу:

1) відповідність аудиторської фірми таким вимогам:

– строк діяльності аудиторської фірми на ринку аудиторських послуг складає не менше 3 років;

– інформація про аудиторську фірму внесена до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

– з боку Аудиторської палати України до аудиторської фірми , її керівника не застосовувались стягнення протягом останніх трьох років;

– аудиторська фірма може забезпечити залучення до групи з аудиту сертифікованих аудиторів, які мають достатній рівень кваліфікації та досвіду у відповідності з вимогами Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

2) наявність ресурсів, що зможуть забезпечити дотримання вимог стандартів аудиту та норм професійної етики під час надання послуг.

3) розмір оплати за договором та розрахунок вартості послуг у відповідності до Положення з національної практики аудиту 1.

4) строк проведення аудиту.

 

Для участі у конкурсі претенденти подають, такі документи:

– пропозиція про проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес встановленого зразка .

Строк подачі пропозиції – до 11 січня 2019 р. включно.

Документи подаються за адресою: 79019, м. Івано-Франківськ, вул.Василіянок,22.

Е-mail: buhalter@halytska.if.ua; телефон: 0342-71-50-53.

Контактні особи: – Головний бухгалтер Лащак Надія Іванівна.

Пропозиції, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов розглядатись не будуть.