АвтоКАСКО

Каско – вид транспортного страхування, який  захищає ваш автомобіль від втрати чи пошкодження, внаслідок різних обставин.

страхування від нещасних випадків

АКЦІЯ!!! ПЕРЕВАГИ «ДОСТУПНЕ КАСКО» ДЛЯ ВСІХ В СТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ «ГАЛИЦЬКА» ПРИ УКЛАДАННІ НОВОГО (ПОНОВЛЕННІ) ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ АВТОЦИВІЛКИ

 • Страховий платіж – від 500 грн,
 • На страхування приймаються легкові автомобілі, дійсна вартість яких дорівнює або перевищує  100 000 грн.,
 • Застрахований ризик – зіткнення з іншим транспортним засобом,
 • Страхова сума за договором – 100 000 грн,
 • Договір не має обмежень за кількістю страхових випадків,
 • Відшкодування проводиться з вини та не з вини страхувальника
 • Додаткове отримання договорів страхування документів та будівель фізичних осіб,
 • Ліцензія серії АГ (№ 569214) Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

 

АвтоКАСКО (Повне каско, Каско 50/50)

Умови страхування

На страхування приймаються транспортнi засоби у непошкодженому станi, які належить Страхувальнику на праві власності,  та пройшли при умові необхідності техогляд у встановленi термiни  i не застрахованi в iнших страхових компанiях за тими ж видами ризикiв.

При первинному страхуваннi транспортних засобів вартiстю 100 000 грн. та бiльше на випадок викрадення, необхiдна наявнiсть встановленого на транспортний засіб електронного або механiчного пристрою (блокiратора) проти незаконного заволодiння ним.
На страхування не приймаються автотранспортнi засоби, що знаходяться в експлуатацiї понад 10 рокiв (якщо iнше не передбачено договором страхування).
Страхування проводиться тільки після огляду транспортного засобу страховим агентом.

Варiанти страхування (групи страхових ризиків)

Страхування проводиться на випадок:

Варiант 1:

 • втрати, знищення або пошкодження транспортного засобу внаслiдок ДТП,
 • стихiйних явищ (повiнь, буря, ураган, смерч, цунамi, шторм, злива, град, обвал, лавина, оповзень, вихiд пiдгрунтових вод, паводок, сель, удар блискавки, просiдання грунту), падiння тiл космiчного походження, лiтальних апаратiв або їх частин (уламкiв), дерев та iнших предметiв, нападу тварин, викиду камiння або iнших предметiв з-пiд колiс транспорту,
 • пожежi чи iншої дiї вогню, включаючи самозаймання транспортних засобів.

Варiант 2:

 • крадiжка транспортного засобу або його частин,
 • пошкодження чи його знищення в результатi протиправних дiй третiх осiб пов’язаних з незаконним заволодiнням транспортним засобом.

Термiн дiї страхування встановлюється вiд 15 днiв до одного року.

При укладенні договору страхування слід мати на увазі, що договір може бути укладено з урахуванням фізичного зносу або без урахування такого зносу при виплаті страхового відшкодування. Тобто при укладанні договору з урахуванням зносу – при виплаті відшкодування вартість деталей, що підлягатимуть заміні, буде занижена відповідно до терміну їх експлуатації.

Страхова сума.

При страхування на повну вартість транспортного засобу страхова сума дорівнює його дiйснiй вартостi у на момент страхування.

При страхування на суму в частцi вiд повної вартостi, що є пропорцiйним страхування, але обсягом не менше половини вiд повної вартостi транспортного засобу. У цьому разi страховик бере на себе зобов’язання вiдшкодувати збитки пропорцiйно вiдношенню страхової суми до дiйсної вартостi автотранспорного засобу.
При страхування із застосуванням системи першого ризику Страховик здiйснює виплату страхового вiдшкодування в розмiрi суми збитку, що завданий тiльки першим страховим випадком, в межах страхової суми. Збитки внаслiдок всiх наступних страхових випадкiв не вiдшкодовуються, i дiя договору страхування, укладеного iз застосуванням цiєї системи, розповсюджується тiльки на один перший страховий випадок i пiсля виплати страхового вiдшкодування припиняє дiю. В цьому випадку принцип пропорцiйностi не дiє.

Франшиза

Договором може бути передбачена франшиза. Це обумовлена при укладанні договору частка від страхової суми, котра у разі настання страхового випадку буде вирахувана із суми страхового відшкодування. Франшиза застосовується компанією для зацікавлення власника не відноситись до машини недбало після укладення договору страхування.

Безумовна франшиза не застосовується при виплатi страхового вiдшкодування за збитки, спричиненi пошкодженням тiльки виробiв та деталей зi скла, якщо при цьому не було iнших пошкоджень.

Страховий платiж

Страховий платiж визначається шляхом множення страхової суми на страховий тариф.

Страховий платiж залежить вiд величини страхової суми, обраних страхувальником страхових випадкiв, ряду чинникiв, що впливають на рiвень  ризику настання страхового випадку (марки (моделi) транспортного засобу, року випуску), наявностi охоронної сигналiзацiї та противикрадальних пристроїв, страхування з урахуванням чи без урахування зносу, термiну страхування i розмiру франшизи.

Документи,  які необхідно для укладання договору страхування.

 • заява на страхування
 • паспорт
 • ідентифікаційний код
 • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

Переваги  страхового продукту:

 • відсутність обмеження по зберіганню транспортного засоб
 • сплата страхового платежу частинами
 • різні програми страхування
 • система знижок
 • об’єкт страхування 24 години під страховим захистом