Медичне страхування

Добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби передбачає грошове відшкодування при зверненні застрахованої особи  в зв’язку з розладом стану здоров”я, гострим захворюванням, загострення хронічного захворювання або травмою, отруєнням,іншими наслідками нещасного випадку, з метою одержання медичної допомоги та медичних послуг у межах та в обсязі програм медичного страхування,що передбачені договором страхування.

med strahyvanya

Умови страхування

Страхувальник:

Юридичні і дієздатні фізичні особи

Застрахована особа:

Фізичні особи віком від 1 до 70 років
Фізична особа чиї майнові інтереси повязані зі здоровям та працездатністю

Програми страхування:

 • Амбулаторно-страціонарне лікування
 • Стаціонарне лікування
 • Денний стаціонар
 • Амбулаторно-поліклінічне лікування

Страхові випадки:

Захворювання та його наслідки ,смерть внаслідок заворювання,яке входить до одної з перелічених хворіб

 • Інфекційні та паразитарні хвороби;
 • Хвороби ендокринної системи;
 • Хвороби нервової системи та органів чуття;
 • Хвороби системи кровообігу;
 • Хвороби органів дихання;
 • Хвороби органів травлення;
 • Хвороби сечостатевої системи;
 • Хвороби шкіри і підшкірної клітковини;
 • Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини;
 • Хвороби внаслідок травм.

Події,які не вважають страховими випадками:
Страховими випадками не визнається, якщо інше не обумовлено договором страхування, виникнення  таких захворювань:

 • СНІД, віл-інфекції;
 • алкоголізм, наркоманія та токсикоманія;
 • туберкульоз, лепра;
 • венеричні захворювання або захворювання, що передаються статевим шляхом;
 • психічні хвороби;
 • онкологічні хвороби;
 • хронічні хвороби, крім випадків їх загострення;
 • вроджені хвороби (аномалії, вади розвитку);
 • епілепсія;
 • ожиріння;
 • дистрофія;
 • симптоми, ознаки та неточно визначені стани;
 • гострі респіраторні захворювання при терміні лікування менше десяти днів;
 • захворювання, які пов‘язані з епідеміями при введенні комплексу карантинних заходів;

Страховими випадками не визнаються:

 • чоловіче та жіноче безпліддя;
 • ускладнення вагітності, пологів та післяпологового періоду;
 • розлад менструації.

Страховими випадками не визнаються захворювання або смерть застрахованої особи внаслідок:

 • дії іонізуючого випромінювання;
 • отруєння наркотичними речовинами, алкоголем і його сурогатами;
 • навмисних дій застрахованої особи, що привели до виникнення захворювання.

Це не поширюється на дії, пов’язані з виконанням громадського чи службового  обов’язку, забезпеченням необхідної особистої оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я.

Кваліфікація дій встановлюється відповідно до чинного законодавства україни;
– спроби самогубства, самогубства;
– протиправних дій застрахованої особи кваліфікованих як навмисний злочин;
– самолікування або лікування особою, яка не має медичної освіти або ліцензії на здійснення лікувальної діяльності;
– невиконання призначень і рекомендацій лікаря;
– вживання ліків, не призначених лікарем.

Cтраховим випадком не визнаються захворювання та травми, що безпосередньо пов’язані з форс-мажорними обставинами: військовими діями, масовими заворушеннями та порушеннями  правопорядку, впливом ядерного вибуху, радіації, радіоактивного, хімічного та бактеріологічного зараження.

Окремі виключення із числа страхових випадків,  які передбачені у п.п. 3.4. –  3.5. Цих правил, можуть бути скасовані за особливих умов, передбачених договором страхування.

Страхова сума:

Мінімальний розмір страх. Суми 1000грн..максимальний узгоджується з сторонами.
Дод. 1,2.табл. 1,2,3,4.

Період страхування:

– від  1року  до 5 років
– від   3 днів до 1 року

Територія дії страхового захисту:

Україна або інша територія страхування
Розмір страхових виплат:
Здійснюється згідно дод. 1 та 2 від 10.02.2010р.

Документи необхідні для заключення договору страхування:

Страховий випадок підтверджується такими документами:

 • Свідоцтвом про смерть застрахованої особи посвідченого в нотаріальному порядку;
 • Випискою з історії хвороби;
 • Випискою з амбулаторної карти хворого;
 • Довідкою про надану медичну допомогу;
 • Довідкою судово-медичної експертизи;
 • Лікарняним листком (бюлетенем непрацездатності) про лікування (для зайнятих застрахованих осіб) або довідкою медичної установи (для незайнятих застрахованих осіб) ;
 • Вирок суду або копія постанови про відмову в порушенні кримінальної справи;
 • Документами лікувально-профілактичного закладу, що підтверджують  настання страхового випадку;
 • Іншими документами, передбаченими договором страхування.

Якщо страховий випадок трапився за кордоном України, то відповідні документи  повинні бути легалізовані (посвідчені) українською  дипломатичною установою в країні, в котрій трапився випадок.