Майно

Cтрахування  майна юридичних осіб

Наша компанія здійснює страхування майна, що належить юридичним особам на правах власності, а також заставного, орендованого майна, майна в лізингу на випадок знищення,  втрати або пошкодження.

mayno

На страхування приймається:
Рухоме та нерухоме майно: виробничо-господарські будівлі та споруди, виробниче обладнання, об’єкти незавершеного будівництва,земельні ділянки та інше майно, яке є власністю вашої організації.
Страхові випадки
За договором страхування відшкодовуються збитки отримані в результаті:

 • Пожежі.
 • Вибуху
 • Удару блискавки
 • Падіння пілотованих літальних об’єктів або їхніх частин
 • Стихійних лих (згідно з класіфікацією Гідрометслужби України): бурі, урагану, смерчу, шторму, повені, підтоплення, паводку, льодоходу, землетрусу, осідання грунту, зсуву, обвалу, селю, сніжних лавин, каменепаду, крупного граду, сильного дощу, зливи, ожеледі, сильного снігопаду, хуртовини, сильних морозів інших надзвичайних руйнуючих явищ природи.
 • Аварій водопровідних, каналізаційних, опалювальних, протипожежних (спринклерних) систем або інших гідравлічних систем, нафтових, газових та продуктових проводів, проникнення води або інших рідин із сусідніх помешкань, раптових (не викликаних необхідністю їхнього вмикання) спрацьовувань протипожежних систем. Аварії технічних систем, в тому числі систем енергопостачання.
 • Протиправних дій третіх осіб – втрати (загибелі), знищення або пошкодження застрахованого майна в результаті виключно таких дій, вчинених з проникненням у приміщення чи інше сховище: крадіжки зі зломом, відкритого викрадення майна (грабежу), нападу з метою заволодіння майном, поєднаного з насильством (розбій), а також умисного знищення або пошкодження майна, вчиненого шляхом підпалу або іншим  способом.
 • Наїзд техніки-знищення або пошкодження застрахованого майна внаслідок зіткнення з цим майном або наїзду на це майно технічних засобів, що рухаються під керуванням або без керування людини, незалежно від того, контролюються вони людиною в момент зіткнення або наїзду, чи не контролюються

Страхова сума

Страхова сума встановлюється окремо по кожному застрахованому об’єкту або сукупності об’єктів (групам, категоріям майна), зазначених у Договорі страхування на підставі документів, що підтверджують вартість майна, або шляхом експертної оцінки.

Вартість страхування.

Вартість страхування визначається в залежності від:

 • обєктів страхування;
 • переліку страхових випадків;
 • розміру франшизи

Документи які необхідні для укладання Договору страхування:
– письмова заява Страхувальника

При укладанні договору страхування оформляється опис з визначенням вартості майна, яка засвідчується підписом керівника й печаткою юридичної особи – Страхувальника. При необхідності залучається експерт або оцінювач і тоді опис засвідчується його підписом, а також може оформлюватися письмова характеристика об’єкту де вказується перелік та вартість майна з зазначенням місця його знаходження, яке береться на  страхування.

Страхування  сільськогосподарських культур

Наша компанія  укладає договори добровільного страхування сільськогосподарських культур від перелічених ризиків: заморозок, ожеледь, вимерзання, град, землетрус, лавина, земельний зсув, земельний або земельно-водний сель, пожежа, буря, злива, повінь, посуха, зимова посуха, зневоднення, епіфітотійний розвиток хвороб рослин, епіфітотійне розмноження шкідників рослин, вторинні хвороби рослин, протиправні дії третіх осіб, випрівання, вимокання, льодова корка, випирання, тривалі дощі,  грунтова корка, пилові бурі, смерч, видування.

Договір страхування сільськогосподарських культур укладається після огляду посівів або насаджень сільськогосподарських культур Страховиком зі складанням відповідного акта та діє до збирання врожаю у встановлені агротехнічними вимогами строки для регіону їх знаходження, або інше якщо було обумовлено договором страхування.

Страхувальник надає Страховику такі документи:

 • документи (розрахунки), які підтверджують вартість врожаю або  витрати на посіви (посадки) сільськогосподарської культури або групи культур (на кожну сільськогосподарську культуру або групу культур окремо), що підлягають страхуванню. До розрахунків додаються бухгалтерські документи, що посвідчують реалізаційну ціну, середню врожайність за останні 5 років  або інший строк, планові та фактичні витрати, а також витрати наступних періодів на вирощування тієї чи іншої культури на визначеній в Договорі страхування площі посіву, а також довідка (витяг) з плану розвитку господарства (бізнес-плану);
 • карта-схема сівозміни (її копія) або типовий опис площі посіву (висаджування) та вирощування сільгоспкультури (групи культур), багаторічних насаджень плодоносного віку, плодово-ягідних насаджень і виноградників, акти обстеження тощо;
 • технологічна карта вирощування культури;
 • акт огляду сходів (стану) посівів культури;
 • документи, що містять інформацію про характер виробничої діяльності Страхувальника, визначені Страховиком;
 • інші документи, необхідні для оцінки  ступеня ризику, ідентифікації та вартості об’єкта страхування.

Страхування тварин

Наша компанія  укладає договори добровільного страхування тварин від таких  страхових ризиків: загибелі, знищення, втрати застрахованих тварин внаслідок прямого безпосереднього впливу на застрахованих тварин; вимушеного забою застрахованих тварин; необхідності лікування тварин від хвороб чи травм.
До тварин, що можуть бути прийняті на страхування належать:

 • велика рогата худоба;
 • коні, поні, віслюки, мули;
 • свині;
 • вівці, кози;
 • домашня птиця;
 • сім’ї бджіл у вуликах;
 • хутрові звірі.

Страхування тварин здійснюється на випадок:

 • Загибелі, знищення, втрати застрахованих тварин внаслідок:
 • пожежі та продуктів горіння;
 • удару блискавки;
 • вибуху;
 • крадіжки, грабежу;
 • дії електричного струму, сонячного або теплового удару;
 • стихійного лиха;
 • інфекційних хвороб;
 • зупинки дихання в результаті закупорки верхніх дихальних шляхів сторонніми предметами;
 • закупорки шлунково-кишкового тракту в результаті потрапляння сторонніх предметів харчового характеру;
 • отруєння на природному пасовищі травами або хімічними речовинами;
 • укусу змій або отруйних комах;
 • утоплення;
 • падіння в ущелину або падіння з висоти;
 • наїзду транспортного засобу та інших травматичних пошкоджень;
 • нападу диких звірів та бродячих і здичавілих собак;
 • вимушеного забою застрахованих тварин, що зумовлений:
 • хворобою, яка не може бути вилікувана та загрожує життю тварини;
 • необхідністю припинення фізичних страждань тварини і коли їй загрожувала неминуча за гибель.
 • необхідності лікування тварин від хвороби чи травми.

Розмір страхової суми визначається за домовленістю між страховиком та страхувальником в межах дійсної вартості застрахованої тварини.

Документи які необхідні для укладання Договору страхування:
– письмова заява Страхувальника
– свідоцтво про ідентифікацію тварини

Страхування будівельно-монтажних та технічних ризиків

Наша компанія укладає договори добровільного страхування будівельно-монтажних та технічних ризиків з юридичною особою.

Предмет страхування

Предметом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням: всіма об’єктами наземного і підземного будівництва; усіма видами машин, механізмів і конструкцій; устаткуванням для проведення монтажу; предметами, що знаходяться на монтажній площадці і мають відношення до монтажу; витратами по розчищенню території після нанесення збитку при монтажі; можуть бути застраховані будівельні роботи, якщо їхня вартість менше вартості монтажного устаткування
Страховим захистом також покриваються, якщо це передбачено умовами Договору страхування, витрати на вивезення будівельного сміття, демонтаж чи знищення пошкоджених  конструкцій i матеріалів, очистку i ремонт траншей та комунікацій, вимушений простій внаслідок настання страхового випадку

Страхувальниками можуть виступати:
замовники будiвництва, а також будiвельнi пiдприємства, що здiйснюють проект будiвництва, включаючи всiх пiдрядникiв (генеральних, головних) та субпiдрядникiв;
виготовлювач або постачальник монтажного об’єкта, якщо монтажнi роботи виконуються ним самим або пiд його вiдповiдальнiсть, особи, яким доручено виготовлення монтажу, власник монтажного об’єкта при страхуваннi монтажу i пробного пуску;
власники або експлуатацiйники машин i обладнання;
власники або орендарi електронних систем або електронного обладнання.

На страхування приймається:
При будiвництвi:
роботи, здiйснюванi будiвельним пiдприємством;
устаткування будiвельного майданчика;
витрати на розчищення територiї вiд уламкiв при лiквiдацiї збитку пiсля страхового випадку на         будiвництвi.

При монтажi i пробному пуску:
усi види машин, механiзмiв i конструкцiй;
устаткування для проведення монтажу;
предмети, що знаходяться на монтажнiй площадцi i мають вiдношення до монтажу;
витрати по розчищенню територiї пiсля нанесення збитку при монтажу.

При страхуваннi машин i обладнання: усi машини, апарати, механiчнi оснащення, устаткування включаючи машини й устаткування для розподiлу енергії, виробничi i допомiжнi машини.

При страхуваннi електронних пристроїв:
електроннi обчислювальнi машини для обробки даних;
електронна i ядерна медична апаратура, застосовувана в медицинi;
устаткування передачi iнформацiї тощо;
витрати по вiдновленню iнформацiї на носiях даних, пов’язаних з виходом з ладу електронно-обчислювальних машин.

Страхова сума

Страхова сума встановлюється за згодою сторін страхування в розмірі, що не перевищує дійсної вартості застрахованого майна.

Вартість страхування

Вартість страхування визначається в залежності від:
– терміну страхування;
– об`єкту страхування ;
– ризику страхування
– розміру франшизи

Документи які необхідні для укладання Договору страхування:
– письмова заява Страхувальника;
– копія контракту (договору) на проведення будівельних, монтажних робіт і копії ліцензій на їх виконання та проектно-кошторисної документації або протоколу її затвердження;
– баланс або довідка про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою);
– інші документи, необхідні для оцінки страхового ризику.