Нещасні випадки

Страхування від нещасного випадку гарантує, що страхова компанія здійснить страхову виплату, якщо з Застрахованою особою станеться нещасний випадок, що призведе до розладу здоров`я (травмування, ушкодження, порушення функцій організму тощо) або спричинить смерть Застрахованої особи.

travel

До нещасних випадків відноситься дія наступних зовнішніх факторів: стихійні явища природи, вибух, опік, обмороження, утоплення, дія електричного струму, удар блискавки, сонячний (тепловий) удар, протиправні дії третіх осіб, укуси тварин, отруйних комах, змій, випадкове потрапляння в дихальні шляхи стороннього тіла, випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними речовинами, газами, ліками, недоброякісними продуктами харчування (за винятком харчової токсикоінфекції) або іншими речовинами, опік, а також травми, отримані при русі засобів транспорту, їх аварії чи катастрофі, при користуванні механізмами, машинами, зброєю, різного роду інструментами, нападу тварин та падіння самої Застрахованої особи.

Страхувальники:
Фізичні і юридичні особи

Застраховані
Застрахованими можуть бути фізичні особи вiком вiд 3 до 85 рокiв, в користь яких укладено договір страхування

Страхові випадки

  • травматичні тілесні ушкодження (розмiр страхової виплати встановлюється згiдно з „Таблицею розмiрiв страхових виплат”)
  • тимчасова втрата працездатності (страхова виплата встановлюється за кожний день непрацездатностi (лiкування) у розмiрi вiд 0,1 до 0,5% страхової суми, залежно вiд тривалостi лiкування)
  • постійна втрата працездатності (інвалідність) (I група iнвалiдностi – 100% страхової суми; II група iнвалiдностi – 80% страхової суми; III група iнвалiдностi – 60 % страхової суми. При встановленнi iнвалiдностi у дитини вiком до 16 рокiв, страхова виплата становить 100% страхової суми.
  • Cмерть (у разi смертi застрахованої особи внаслiдок нещасного випадку вигодонабувачу або спадкоємцю застрахованої особи здiйснюється страхова виплата у розмiрi 100% страхової суми)

Страхова сума

Величина страхової суми визначається за згодою сторiн i не може бути меншою 500 грн.

Документи необхідні для укладання договору страхування:

  • Заява-анкета
  • Паспорт (свідоцтво про народження)
  • Ідентифікаційний код

Страховий платіж

Страховий тариф залежить від переліку обраних ризиків, терміну страхування, інших умов страхування.

 

Страхування вiд нещасних випадків на транспортi

Цей вид страхування здійснюється на підставі „Положення про обов’язкове особове страхування вiд нещасних випадків на транспортi”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України вiд 14 серпня 1996 року № 959 з послідуючими змінами та доповненнями.

Страхування здійснюється на випадок:
тимчасової втрати працездатності внаслiдок нещасного випадку;
одержання застрахованим травми внаслiдок нещасного випадку на транспорті при встановленнi йому iнвалiдностi;
загибель або смерть застрахованого внаслiдок нещасного випадку на транспорті.

Застрахованими мають бути:
Водiї на час обслуговування (здiйснення) поїздки;
Пасажири з моменту оголошення посадки в транспортний засіб до моменту завершення поїздки.
Працівників бригад медичної допомоги та інші категорії працівників зазначенні в Положенні.

Страхова сума для кожного застрахованого становить 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Страховий платіж утримується з пасажира перевізником на міжобласних і міжміських маршрутах у межах однієї області у розмірі до 1,5% вартості проїзду, на маршрутах приміського сполучення – до 3% від вартості проїзду.

Страховий платіж по страхуванню водіїв визначається у розмірі до 0,18% страхової суми за кожного застрахованого.

Виплата здійснюється:

У разі тимчасової втрати застрахованим працездатності за кожну добу – 0,2 % страхової суми, але не більше 50% страхової суми.
При одержанні застрахованим травми внаслідок нещасного випадку на транспорті при встановленні йому інвалідності:
І групи – 90% страхової суми;
ІІ групи – 75% страхової суми;
ІІІ групи – 50% страхової суми.
У випадку загибелі або смерті застрахованого внаслідок нещасного випадку на транспорті сім’ї загиблого або його спадкоємцю виплачується 100% страхової суми.